Asociacija

2006 metų rudenį aktyviausi Lietuvos šaltalankių augintojai įsteigė Lietuvos šaltalankių augintojų asociacija. Asociacijos kūrimo tikslas – suburti ir suvienyti fizinius bei juridinius asmenis – tiesiogiai susijusius ar besidominčius šaltalankių auginimu, dauginimu, šaltalankių uogų perdirbimu ir realizacija. Augintojai suprato, kad tik susivieniję galės geriau ir aktyviau skatinti sveikų ir ekologiškų produktų gaunamų iš šaltalankių uogų vartojimą, rūpintis šaltalankių uogų perdirbimu ir produkcijos įvairinimu Lietuvoje.  

Asociacijos tiksluose – skatinti Asociacijos narių ir Valstybinių institucijų bendradarbiavimą, populiarinti asociacijos narių pavyzdines įmones ir jų pasiekimus, supažindinti Asociacijos narius su technologinėmis naujovėmis ir skatinti jų pritaikymą praktikoje, organizuoti bendradarbiavimą su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, atstovauti Asociacijos interesus valdžios, valdymo ir savivaldybių institucijose, visuomeninėse organizacijose, harmonizuoti Asociacijos narių tarpusavio santykius.

Šiuo metu asociacija vienija ne tik šaltalankių augintojus, bet nariais yra mokslininkai, perdirbėjai ar šaltalankiais besidomintys gyventojai. Lietuvos šaltalankių asociacija 2011 m. pavasarį tapo  Lietuvos kaimo tinklo Verslo kaime skatinimo komiteto nare. Narystė Lietuvos kaimo tinkle sudarė didesnių galimybių įvairinti asociacijos veiklą: organizuoti asociacijos nariams aktualius seminarus pasikviečiant lektorius iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Asociacija Agrobalt 2012 parodoje pristatė savo narių produkciją, šaltalankių uogų panaudojimo galimybes ir sulaukė didelio parodos lankytojų susidomėjimo.