Apie konferenciją

EUROPOS ŠALTALANKIŲ AUGINTOJŲ 2-OJI TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

SEABUCKTHORN  EuroWorkS 2012, Vilnius, Lithuania

2012 m. spalio mėn. 18-19 d.

Pasaulio šaltalankių augintojai kas ketveri metai kviečiami į Pasaulinės šaltalankių augintojų asociacijos kongresus (ISA). 2009  metais toks kongresas vyko Barnaule (Rusija), 2005 metais – vyko Kinijoje. 2013 metais Pasaulio šaltalankių augintojų asociacija (ISA) organizuoja kongresą Vokietijoje, Potsdame. Vokietijos šaltalankių ir kitų laukinių uogų asociacijos iniciatyva  2010 metais buvo nuspręsta laiko tarpe tarp ISA organizuojamų konferencijų, organizuoti Europos šaltalankių augintojų regionines konferencijas. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti šaltalankių augintojus dalintis naujausiomis technologijomis vykdant augalų selekciją, auginant, prižiūrint šaltalankių plantacijas, tobulinant šaltalankių uogų derliaus ėmimo bei perdirbimo technologijas, ieškant būdų kovoti su šaltalankių ligomis ir kenkėjais. Nuo 2011 metų imtinai nuspręsta kasmet, išskyrus metus kada organizuojama Pasaulinės šaltalankių asociacijos ISA kongresas, organizuoti, regioninius šaltalankių kongresus skirtingose Europos šalyse. Pirmoji Europos šaltalankių augintojų tarptautinė konferencija įvyko 2011 metais Potsdame, Vokietijoje. Joje ypač plačiai ir išsamiai buvo pristatyta Vokietijos šaltalankių augintojų patirtis, o dalyvavo 86 atstovai iš 12 Europos ir pasaulio valstybių. Antrąją Europos šaltalankių augintojų tarptautinę konferenciją 2012 metais buvo patikėta organizuoti Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijai. Šios konferencijos vienas iš pagrindinių tikslų buvo apžvelgti šaltalankių auginimą Baltijos šalyse, detaliau susipažinti su šių šalių turima patirtimi, problemomis, apsikeisti mokslinių tyrimų rezultatais. Vilniuje 2012 m. spalio mėn. 18-19 d. Lietuvos šaltalankių asociacijos iniciatyva organizuota paroda SEABUCKTHORN  EuroWorkS 2012, sulaukė ypatingo dėmesio. Joje dalyvavo 85 šaltalankių augintojai, mokslininkai, suinteresuotų valstybės institucijų dalyviai iš 13 pasaulio valstybių. Pranešimus skaitė 20 pranešėjų, atstovaujančių Lietuvos, Latvijos Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Suomijos, Baltarusijos, Rusijos šaltalankių tematikoje dirbančius mokslininkus, šaltalankių augintojus, perdirbėjus. Konferencija vyko labai iškilmingoje buvusio vienuolyno iškilmių salėje (Viešbutis Domus Maria). Konferencijos dalyviams buvo sudaryta galimybė eksponuoti savo gaminamą produkciją specialiai įrengtuose ekpoziciniuose stenduose. Čia savo produkciją bei reklaminę-informacinę medžiagą eksponavo Vokietijos (Cristine Berger, Sanddornnetz Waehler), Lietuvos (Linas Šliauteris, Daiva Kvedaraitė, UAB Gurmanai), Latvijos (Bruvelis, D. Seglina), Baltarusijos (BELSAD, M. Šalkevič) ir Rusijos (AO Altay Buket) produkcijos gamintojai ir mokslininkai. Taip pat buvo sudaryta galimybė atskiriems mokslininkams, kurie nepateko į konferencijos pranešėjų sąrašą eksponuoti savo tyrimų rezultatus stenduose. Lietuvos šaltalankių asociacijos iniciatyva organizuotą parodos SEABUCKTHORN  EuroWorkS 2012 dalyvius pasveikino Lietuvos žemės ūkio ministrasKazys Starkevičius, pasidžiaugė didėjančiais šio augalo plotais Lietuvoje, atkreipė šio augalo kaip papildomų pajamų šaltinio reikšmę Lietuvos ūkininkams, paragino daugiau dėmesio skirti šio produkto propagavimui visuomenėje ir pateikti rinkai daugiau ir įvairesnės produkcijos. Dr. Jörg-Thomas Mörsel, Vokietijos šaltalankių ir laukinių vaisių asociacijos – Sanddorn e.V., dr. Gediminas Radzevičius, Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos vadovas, konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas atidarydami konferenciją palinkėjo kolektyviai dalintis sukaupta patirtimi ir kolektyviai spręsti šioje verslo srityje susikaupusias problemas. Konferencijos darbe buvo išskirtos keturios tematikos:

Pirmosios konferencijos sesijos tematika - Šaltalankis – biologiškai aktyvus augalas – buvo skirta išanalizuoti šaltalankių selekcijos ypatumus, uogų sudėtį įtakojantys faktoriai, naujausios uogų apdorojimo technologijos.   Pranešėjas Wähling, A; Höhne, Fr., Vokietija pranešime “Naujosios vokiečių veislės Habego (Orange Energy) derliaus charakteristikos ir uogų analizės rezultatai” informavo apie šiuo metu labiausiai perspektyvios Vokietijos šaltalankių veislės plantacinio tyrimo rezultatais, supažindino su derlių įtakojančiais faktoriais, pateikė detalią informaciją, kaip kinta uogų cheminė ir mikroelementinė sudėtis esant skirtingam derliaus ėmimo laikui. Pranešėjai: Garanovich, I.; Shpitalnaya, T.; Baltarusija pranešime “Tarprūšinio kintamojo vaidmuo dauginant šaltalankius Baltarusijoje” daug dėmesio skyrė šaltalankių dauginimo problematikai. Ypač išryškintas būtinumas dauginti tas šaltalankių veisles, kurios jau yra prisitaikę prie atskiros teritorijos klimatinių sąlygų.   Pranešėjas: Cheng- Jiang, R.; Švedija pranešime “Metabolinis profiliavimas pagal šaltalankių uogų nokimo metu fiksuojamus pagrindinius medžiagų apykaitos tinklus, kurie įtakoja metabolitų sudėtį,  nustatytą remiantis tikslinės efektyviosios skysčių chromatografijos metodu ir netiksline LC-MS metabolitų kiekio ir sudėties pokyčiu skirtinguose uogų nokimo laikotarpiuose, pasiūlė patikimą metodą tokio pobūdžio tyrimams vykdyti.   Pranešėjas: Rocksch, Th.; Vokietija  pranešime “Šaltalankių auginimas ir tyrimai Berlin-Dahlem vietovėje” detaliai pristatė Vokietijos, Rusijos kontinentinės dalies ir Sibiro šaltalankių veislių adaptacijos ir tinkamumo naudoti Vokietijos teritorijoje tyrimus. Buvo atkreiptas dėmesys, kad realiai Vokietijos rinkai tikslingiausiai toliau vystyti turimas veisles Leikora, Habego, Sirola, Orange energy ir pan. Tik jos kas metai duoda stabilų derlių ir garantuoja pakankamą augalų regeneraciją nuėmus derlių. Visiškai netinkamos Sibiro veislės, nes jų didžioji dalis tiriamojo laikotarpio bėgyje žuvo. Kontinentinės Rusijos veislės (Botaničeskaja, Masličnaja, Augustinka ir kt.) taip pat nepasiteisino, nes davė ženkliai mažesnį derlių, nei vokiškos veilės.   Ypač didelį susidomėjimą iššaukė  Baltarusijos BelSad mokslininkės Shalkevich, M.  pranešimas “Šaltalankių veislių atsparumas Rhagoletis batava var. obscuriosa Kol. Baltarusijoje”. Pateikti tyrimo rezultatai atspindėjo atskirų Baltijos regione auginamų šaltalankių veislių atsparumo pagrindinėms ligoms: vytuliui ir fuzariozei tyrimo rezultatai, pateiktos vertingos rekomendacijos augalų atrankai ir sodinimo būdui. Pranešėjas: Olander, S.; iš Švedijos pranešime  “Šaltalankių uogų mechaninis derliaus ėmimas” apžvelgė  Europoje ir pasaulyje naudojamus  šaltalankių uogų skynimo įtaisus ir įrengimus, apžvelgė šioje srityje vykdytus ir vykdomus mokslinius tyrimus.   Antrąją konferencijos sesiją “Tarptautinės šaltalankių auginimo tendencijos” atidarė pranešėjas dr. Radzevičius, G., Lietuva  išanalizavo Šaltalankių auginimo tendencijas Baltijos valstybėse, apžvelgė šios šakos tolimesnio vystymosi perspektyvas, orientavo augintojus intensyviau užsiimti plantaciniu šaltalankių auginimu pasirenkant geriausias veisles. Atkreipė mokslininkų dėmesį į būtinumą ypač aktyviai nagrinėti kovos su kenkėjų daroma žala ekologiniuose ūkiuose metodus. Atkreipė dėmesį į šaltalankinės musės daromą žalą ir jos keliamą pavojų sektoriaus ekonominiams rodikliams. Taip pat atkreiptas dėmesys į pirmaeilį uždavinį tobulinti šaltalankių uogų nuėmimo ir apdorojimo technologijas.   Pranešėjas Swain, M.; Didžioji Britanija informavo apie Šaltalankių auginimo bandymus Jungtinėje Karalystėje, išryškino būtinumą daugiau dėmesio skirti marketinginėms akcijoms, kurios padidintų šio produkto produkcijos paklausą vartotojų tarpe.   Pranešėjas dr. Lanauskas, J. Lietuva  pristatė Šaltalankių tyrimų būklę Lietuvoje, informavo apie Sodininkystės ir daržininkystės institute  vykdomus tyrimus selekcijos, dauginimo, derliaus ėmimo ir tolimesnio perdirbimo srityje. Po pranešimo, konferencijos dalyviai apsilankė šios tyrimo bazės šaltalankių plantacijose (Babtai), apžiūrėjo technologijų vystymo laboratorijas ir eksperimentinės gamybos barą. Trečioji konferencijos sesija  “Šaltalankis kelyje į rinką” Pranešėjas: Heilscher, K.; Vokietija  Standartizuotas beatliekinis ekologiškas produkcijos perdirbimas – šaltalankio įvedimo į pasaulines rinkas raktas. Pranešime apžvelgtos galimybės panaudoti visas šaltalankio dalis – uogas, sėklas, lapus, šakeles. Pranešėjas: Sayegh, M. and  Ray,S.; Didžioji Britanija Šaltalankis ir širdies bei kraujagyslių sveikata – galimo poveikio vertinimas. Pranešėjas aptarė atliktų tyrimų rezultatus ir pateikė tyrimų išvada, kad šaltalankių aliejus įtakoja, t.y. mažina blogojo cholesterolio kiekį kraujyje. Pranešėjas: Hampl, H. ; Vokietija Šaltalankių produktų naudojimas gydant krūties vėžiu sergančius pacientus iki chemoterapijos pradžios (TAXOTERE). Pranešėjas Rumponen, K.; Švedija Biologiškai aktyvių junginių stabilumo tyrimai dviejuose gėrimų formuojamų šaltalankio pagrindu modeliuose Apžvelgta šaltalankių biologiškai aktyvių medžiagų išsaugojimo galimybės gamyboje. Pranešėjai: Sne, E., Seglina, D.; Latvija Įvairūs lipofiliniai junginiai vegetatyviniuose šaltalankio audiniuose. Pranešėjos apžvelgė tyrimų rezultatus apie  alfa-ir gama tokoferolių, plastochromanol-8 ir beta-karotino kiekius šaltalankių daiguose, lapuose, uogose ir pumpuruose. Pranešėjai: Mörsel, J.-Th; Tsirenova, E.; Vokietija Naujos išvados apie SBT ingredientus iš lapų, žievės ir uogų. Apžvelgta šaltalankių lapų, žievės ir uogų cheminė sudėtis ir panaudojimo galimybės Pranešėjas Geištoraitis, E., Lietuva SBT skonio balanso reguliavimas naudojant vietos vaisius Pranešėjas apžvelgė galimybes gaminant produktus iš šaltalankių naudoti kitus Lietuvoje auginamus vaisius ir uogas, kurie galėtų papildyti vieni kitus, neprarandant svarbiausių šaltalankių gerųjų savybių.   Konferencijos ketvirtosios sesijos metu vyko apvalaus stalo diskusija apie šaltalankių tyrimus Europoje.  Įžanginį pranešimą  padarė Mörsel, J.-Th; Vokietija Europos šaltalankių tyrimų tinklo projektai – praktikos formuojamos užduotys ir tolimesnių tyrimų kryptys. Atkreiptas būtinumas Europos mokslininkams aktyviai įsijungti į šaltalankių tematiką nagrinėjančių mokslininkų tinklus, aktyviai teikti paraiškas bendrų tyrimų vykdymui. Taip pat Mörsel, J.-Th  supažindino su iniciatyva kurti Europos šaltalankių asociaciją, detalizavo tokios asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius. Tokios asociacijos kūrimui pritarė Vokietijos ir Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos. Buvo suderintos kitų susitikimų datos ir aptartas pasiruošimo ISA 2014  kongresui  eiga.   Vilnius, 2012m. spalio mėn. 18-19 d.